Ekumenik i Rom: om främlingsfientlighet, rasism och populism


 
Främlingsfientlighet, rasism och populistisk nationalism – för första gången samlade Vatikanen och Kyrkornas Världsråd (KVR) en internationell konferens i Rom under det temat.

Ledare för kristna kyrkor och andra världsreligioner var kallade att komma samman med anledning av migrantströmmarna världen över. I tre dagar, från 17 till 19 september, ägde diskussionerna rum, på inbjudan av Vatikanens Dikasterium för främjandet av integrerad mänsklig utveckling, KVR och Påvliga rådet för kristen enhet.

Konferensen, som avslutades på torsdagen, formulerade ett slutdokument med rubriken ”Främlingsfientlighet, rasism och populism i samband med den världsvida migrationen”.
-Diskussionerna handlade inte så mycket om själva fenomenet migration, utan mera om orsakerna till främlingsfientlighet, sade kardinal Peter Turkson, prefekt för utvecklingsdikasteriet, efter konferensen.

Det vill säga hur mottagarländerna behandlar de nyanländas ”annorlundaskap”, citeras Turkson av Vatican News, som rapporterar om konferensen.

Det är begripligt att människor kan känna sig oroliga och hotade av migranterna utifrån säkerhet, ekonomiskt och kulturellt. Men det får inte leda till att människor som flyr från våld och lidanden lämnas i sticket, heter det i slutdokumentet.

Tvärtom måste man rikta blicken mot de bibliska rötterna till hur man handlar som kristen utifrån budet om gästfrihet, till exempel hur Abraham och Sara tar emot främlingarna (Gen. 18:1-16) och Jesus själv som manar alla troende att välkomna främlingar.

Populismen, som avvisar andra under förevändning av att skydda kristna värden och gör nationsgränser till avgudar, måste bemötas av de troende med den ”gyllene regeln” i Mt 7:12: ”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger.”

Istället för en politisk strategi som medvetet underblåser rädsla för att försvara ”intressena hos en dominerande social eller etnisk grupp” gäller det att främja ”bygget av ett gemensamt hus” där alla är välkomna. Framför allt de sociala nätverken är kallade att sprida positiva budskap i stället för populistiska hetskampanjer som skapar splittring, heter det i budskapet.

Konferensdeltagare betonade att påven Franciskus så sent som i mars i år påminde den katolska migrationskommissionen att ”befrielsen för de fattiga, förtryckta och förföljda nu som förr är en del av den sändning som Gud anförtrott åt kyrkan”.

Mot denna Franciskus uppmaning svarar de fyra verben ta emot, skydda, främja och integrera.

Slutligen uttrycker konferensdeltagarna i sitt slutbudskap sitt hopp om att kyrkorna även i fortsättningen får symbolisera ”minne, hopp och kärlek”. Bara så kan man motverka de populistiska nationalismernas destruktiva strategier och sprida en kultur av möte och dialog. En audiens med påven Franciskus avslutade mötet på torsdagsmorgonen.

Ärkebiskopen i den Luthersk-evangeliska kyrkan i Sverige, Antje Jackelén var moderator vid första dagens inledande diskussionsrunda. Hon fick kommentarer om det svenska valet, berättar Kyrkans Tidning.
-Jag har förstått att det svenska valet följts nära i den kristna världen… I ett internationellt perspektiv ses Sverigedemokraterna som en del av den högerpopulistiska våg som går genom världen, säger Jackelén i intervjun i Kyrkans Tidning.
 
Kaj Engelhart