Provisoriskt avtal mellan Heliga Stolen och Kina


 
Ett provisoriskt avtal mellan Heliga Stolen och Kina har nu slutits. Avtalet slöts under ett möte i Peking den 22 september.

Närvarande vid mötet var Msgr Antoine Camilleri, undersekreterare vid Heliga Stolens avdelning för relationer med stater, Kinas viceminister vid utrikesdepartementet Wang Chao samt ledare för delegationer från Vatikanen och Kina.

Det provisoriska avtalet har skrivits efter en lång tids förhandlingar. Det handlar om biskopsnomineringar som möjliggör ett större samarbete på bilateral nivå. Målet är att främja en dialog som kan bidra positivt till katolska kyrkans liv i Kina.

Heliga Stolens presstalesman Greg Burke säger i ett uttalande att detta provisoriskt avtal inte är slutet på processen. Det är istället början på en ny:
– Det handlar om en dialog, ett tålmodigt lyssnande från båda parter även då personerna har mycket skilda ståndpunkter. Målet med avtalet är inte politiskt utan pastoralt, för att låta de troende få ha biskopar som är i gemenskap med Rom men samtidigt erkända av de kinesiska myndigheterna, säger Greg Burke.
 
Källa: Vatican News