Kinesiska biskopar i full gemenskap


 
Kinesiska biskopar som vigts utan påvligt mandat ska nu återupptas i kyrkans fulla gemenskap. Det har påve Franciskus beslutat.

Beslutet gäller biskoparna msgr Giuseppe Guo Jincai, msgr Giuseppe Huang Bingzhang, msgr Paolo Lei Shiyin, msgr Giuseppe Liu Xinhong, msgr Giuseppe Ma Yinglin, msgr Giuseppe Yue Fusheng och msgr Vincenzo Zhan Silu.

Även msgr Antonio Tu Shihua, som dog 4 januari 2017, återupptas i gemenskapen. Innan sin bortgång uttryckte han en önskan om att återförenas med den apostoliska stolen).

Påven hoppas att man genom detta beslut kan inleda en ny väg för att övervinna tidigare skador och uppnå en full gemenskap mellan alla katolska kineser.

Dessutom har påven beslutat att upprätta ett nytt stift i Kina, Chengde stift får sitt biskopssäte i katedralen i staden Chengde.
 
Källa: Vatican News