Livsslutsdirektiven i Nederländerna ofta bristfälliga


 
Livsslutsdirektiven i Nederländerna kan i flera fall vara bristfälliga och därmed värdelösa. Det visar en undersökning gjord av en nederländsk husläkare.

Anledningen är att livsslutsdirektiven, som uppger att man vill ha dödshjälp om man blir dement eller svårt sjuk, inte har uppdaterats på länge.

Läkaren, Matthijs van Wijmen, har under sex år följt tusentals människor som skrivit ner sin önskan att få dödshjälp ifall de skulle bli senila, beslutsinkompetenta eller obotligt sjuka.

Den stora majoriteten hade inte ändrat sina livsslutsdirektiv efter stora livshändelser, som en närståendes död eller sjukdom. I teorin är dokumenten därför tillförlitliga även efter lång tid. Som läkare kan man dock inte vara säker, säger Matthijs Van Wijmen:
– Läkare kan inte ge dödshjälp på grundval av ett gammalt direktiv, och färre än hälften av de som har skrivit ett livslutsdirektiv kommer att uppdatera det.

Det är fritt fram för alla att skriva ett livsslutsdirektiv. De två nederländska dödshjälpsorganisationerna, Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) och Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV), tillhandahåller standardformulär.

Endast 42 respektive 28 procent av medlemmarna i de två föreningarna hade dock diskuterat sina önskemål med sin husläkare inom de sex år som undersökningen pågick. Det innebär att deras direktiv troligen skulle anses vara ogiltiga, menar Matthijs Van Wijmen.

Det finns ingen officiell riktlinje för hur ofta livsslutsdirektiven bör uppdateras. Kommittén som övervakar dödshjälp i Nederländerna gav tidigare i år en läkare en erinran när dödshjälp gavs pga. ett fem år gammalt direktiv.

En talesman för NVVE säger att det är ett av de mest pressande problemen:
– Vi talar med läkarförbundet för att komma med riktlinjer om hur ofta man som patient skall ta upp det med sin läkare. Om det senaste samtalet skedde för tretton månader sedan, kan en läkare, som inte vill medverka, avböja dödshjälp.

Under 2016 reviderade Nederländerna riktlinjerna för dödshjälp. Då började man tillåta svårt dementa personer att få dödshjälp, även om de inte själva kan yttra sin önskan om att dö.

De måste dock ha skrivit ett livslutsdirektiv med sin husläkare innan de blev för allvarligt sjuka för att vara godkända för dödshjälp.
 
Källa: Respekt