Dödshjälp till minderåriga diskuteras i Kanada


 
När Kanadas högsta domstol i juni 2016 godkände dödshjälp gällde det endast för beslutskapabla vuxna. Nu drivs dock frågan om dödshjälp för ”mogna minderåriga” av tre experter, som vill se på dödshjälp som en form av palliativ vård.

På bara två år har dödshjälp i Kanada utvidgats till grupper som interner på fängelser medan samvetsfriheten för vårdpersonal blir alltmer trängd. Det har också förekommit att man i vetenskapliga artiklar argumenterat för dödshjälp som ett sätt att kunna bidra till ökad organdonation. Nu har turen kommit till frågan om man ska kunna ge dödshjälp till minderåriga.

I facktidskriften The Journal of Medical Ethics (doi.org/10.1136/medethics-2018-104896) argumenterar ett antal kanadensiska barnläkare och bioetiker för att ge ”mogna minderåriga” möjlighet att begära dödshjälp.

De beskriver läkarassisterat självmord som en form av palliativ vård:
– Det är fel att tvinga en person att leva under omständigheter med outhärdligt och obotligt lidande och […]kompetenta patienters önskemål bör respekteras inom juridiska gränser, särskilt i så personliga saker som hur man väljer att dö. Med andra ord har personer rätt till liv, inte en plikt att leva, skriver de tre artikelförfattarna.

Om läkarassisterat självmord anses vara vanlig vård, blir konsekvensen att det inte finns något behov av ”särskilda förfaranden för att hantera kommunikation, sekretess och bedömning av mognaden”.

En följd av detta är att läkare borde vara proaktiva när det gäller att föreslå dödshjälp till barn, eftersom de är skyldiga att informera patienter om deras vårdalternativ, konstaterar nyhetstjänsten BioEdge.

I den kanadensiska provinsen Ontario anses ”ungdomar kunna ta egna medicinska beslut, även när det kan leda till att de dör”, något som inte är allmänt accepterat i Kanada.

Artikelförfattarna menar också att det bör vara fritt fram att ge dödshjälp åt en minderårig även om föräldrarna säger nej. Om en ung människa har möjlighet att fatta egna medicinska beslut, finns ingen anledning att föräldrarna bör informeras, menar de:
– Om vi betraktar dödshjälp som praktiskt och etiskt likvärdigt med andra medicinska beslut, som leder till livets slut, bör sekretess avseende dödshjälp hanteras på samma sätt.

För att sjukhus skall kunna hantera den kontroversiella situationen med dödshjälp till minderåriga uppmanar artikelförfattarna till att minska den sociala stigmatiseringen på samma sätt som man gjorde med hiv-vården:
– Om vi tar hiv-modellen som vår strategi för att nå ut med information om dödshjälp till minderåriga, skulle vårt nästa steg vara att ge dödshjälp utan att göra något väsen av det, eftersom dödshjälp då faktiskt bidrar till att minska den sociala bördan både för patienter som begär det och kliniker som tillhandahåller det, skriver artikelförfattarna.

2017 gjorde det kanadensiska barnläkarförbundet, The Canadian Paedriatic Society, en undersökning där 1050 kanadensiska barnläkare tillfrågades om sin inställning till dödshjälp för barn och unga.

Av de tillfrågade läkarna ansåg 33 procent att dödshjälp ska vara uteslutet för alla barn och minderåriga, utan undantag. Hälften av läkarna ansåg att man borde kunna ge dödshjälp åt ”mogna minderåriga”.
 
Källor: Respekt, Catholic News Agency