En ljusmanifestation för livet


 
En ljusmanifestation för livet hölls den 15 september. Det var Sveriges Unga Katoliker (SUK) som höll den tysta ljusprocessionen genom centrala Stockholm för att demonstrera för det ofödda barnets rätt till liv.

Processionen var en del av ett läger som anordnades av SUK:s utskott Tillsammans för livet. Under lägret anordnades föredrag om bland annat sexualitet, äktenskap och familjeliv för att visa hur katolska kyrkan värnar om livet.

Syftet med ljusmarschen var att be i tystnad med ljus för de ofödda barnen, de aborterade barnen och alla de kvinnor och män som valt abort eller funderar på att göra det.

Omkring 100 personer deltog i processionen, som var öppen för alla.
 
Källa: Vatican News