Lekfolk drar igång egen utredning


Lekfolk i USA drar nu igång en egen utredning för att få tillgång till kardinalers arkiv om övergrepp och korruption.

Organisationen, som kallar sig Better Church Governance (Bättre styre i kyrkan, övers anm), BCG, har anlitat tidigare FBI-agenter. De leds av Phil Scala, en tidigare specialagent inom FBI.

Akademiker, jurister och redaktörer kommer tillsammans att utarbeta ett dokument, The Red Hat Report (Röda hatten-rapporten, övers anm). Rapporten kommer att täcka alla kardinaler under 80.

Dokumentet syftar till att öka transparensen och hederligheten i det kyrkliga styret och hjälpa kyrkans medlemmar att frimodigt stå upp för sanningen. Man vill även hjälpa kardinalerna.

BCG skriver i ett pressmeddelande:
– Kardinaler har själva sagt att det svåraste vid sammanträden är att man inte känner till de andra kardinalernas bakgrund. Vårt uppdrag är att ändra på det.

Rapporten kommer varken att stödja eller attackera någon specifik kardinal. Istället vill man hjälpa hierarkin i arbetet med att reformera kyrkan, säger man.

BCG säger att rörelser som drivits av lekfolk ofta har överträffat kyrkans hierarkier när det gäller reformer. De pekar bland annat på den Heliga Katarina av Sienas råd till påvarna.

Jacob Imam, koordinator i BCG, säger att man arbetat med projektet sedan förra året.
– Men det var inte förrän ärkebiskop Viganòs skrev sitt brev till påven som vi insåg hur stort behovet är, säger han.
 
Källa: Catholic Herald