Biskop Anders på besök i Sörforsa


Vi ser alltid fram emot biskop Anders besök i Sörforsa, med det lilla Jesu Hjärta kapellet som nästa år blir 110 år gammalt.

Innan vi visste när biskopen skulle komma hade föreningen Pilgrimstid och Hudiksvalls Kristna Råd planerat en ekumenisk pilgrimsvandring lördag 1 september på temat ”Guds folk på vandring”. Vandringen riktade sig till alla församlingar i Hudiksvallsbygden.

Till allas stora glädje tackade Biskopen ja till att delta och inleda och avsluta med bön och välsignelse över pilgrimerna.

Över 50 pilgrimer från samtliga församlingar deltog och lyssnade gärna till Biskopen.

Man följde pilgrimsleden Stråsjöleden, som börjar vid kusten söder om Hudiksvall och leder till Sankt Olofs Trondheim, Nidaros. Den här dagen vandrade pilgrimerna från Stråsjö kapell till Gröntjärn, cirka 8 km.

Kyrkoherden, p. Damian Eze MSP, och sammanlagt en tiotal medlemmar från katolska församlingen, vandrade med.

Dagen avslutades för oss katoliker med kvällsmässa i Jesu Hjärtas kapell.

Söndagens Mässa med Första Heliga Kommunionen för ett av barnen i Sörforsa följdes av kyrklunch med mycket gott från olika länder.

Välkommen tillbaka till oss, biskop Anders!
 
Text: Elisabeth Andersson
Foto: Susanne Södermarkersson