Demokrativecka på Källan i Fisksätra

Nio partier bjöds in till Demokrativecka på Källan.

Göran Frisk (M) var en av de politiker som frågades ut under Demokrativeckan.


 
Inför valet den 9 september ägnade Källan i Fisksätra en hel vecka åt temat demokrati. Programmet bestod av flertal presentationer, föreläsningar och diskussioner och hade som syfte att informera deltagarna om det demokratiska systemet i Sverige.

Representanter från nio partier bjöds in för att berätta om vad deras partier stod för. Alla inbjudna politiker fick möjlighet att göra sin presentation under samma villkor: tiden var begränsad till 20 minuter och varje partirepresentant fick svara på fem frågor som var förberedda i förväg.

I inledningen till varje presentation påmindes alla närvarande om husregler: om allas lika värde, omtanke om varandra samt att visa respekt.

Publiken fick utrymme att ställa sina egna frågor. Eftersom de flesta inbjudna politiker hade lokal anknytning gällde frågorna just det som var av intresse för Källans deltagare: skolor, bygge av bostäder, trygga miljöer men även sjukvård, tandvård och kollektiv trafik, utförsäkringar och pensioner.

Deltagarna erbjöds även enkla faktaföreläsningar om hur Sverige är uppbyggt och vad som är kommunens och landstingets ansvar.

Det erbjöds även möjlighet att gå tillsammans till bibliotek för att få information om det praktiska kring själva röstningsförfarandet.

Det var ett stort intresse i att delta i Källans demokrativecka, det var mellan 20 -80 närvarande vid varje tillfälle och många har närvarat vid varje tillfälle under hela vecka.

På eftermiddagar fanns ibland barn med på någon aktivitet under Demokrativeckan. När en gång frågan ställdes till publiken om vad demokrati är svarade en nioåring utan tvekan:
– Demokrati är när alla kan vara med och bestämma.

Förhoppningen är att Demokrativeckan har bidragit till bättre förståelse av det svenska samhället och systemet och kanske väckt intresse för den enskildes engagemang.
 
Text: Susanna Walther och Pernilla Landin
Foto: privat