Hundratals kvinnorättsorganisationer i upprop mot surrogatmoderskap


 
Hundratals kvinnorättsorganisationer kräver ett globalt förbud för surrogatmoderskap. Uppropet offentliggjordes i början av oktober. Organisationerna representerar 18 länder och fyra världsdelar.

Bland de hundratals kvinnorättsorganisationer som undertecknat uppropet finns Sveriges Kvinnolobby. I ett pressmeddelande klargör de att uppropet är det hittills största i sitt slag.

Uppropet vänder sig till stats- och regeringschefer. Man uppmanar dem att lyfta behovet av ett globalt förbud mot surrogatmoderskap under FN:s generalförsamlings pågående 73:e möte.

Altruistiskt surrogatmoderskap finns inte

Önskan att bli genetiska föräldrar till ett barn är ingen mänsklig rättighet, skriver organisationerna i sitt uttalande.

De menar vidare att altruistiskt surrogatmoderskap inte existerar eftersom det alltid innebär att ett kontrakt undertecknas. Kontraktet upphäver grundläggande rättigheter och omfattar kompensation. Barn omvandlas till varor som köps och säljs på begäran.

Många företag agerar i utvecklingsländer. De använder samma strategier som vid trafficking och utnyttjr utsatta kvinnor under täckmanteln av ”assisterad reproduktiv teknik” och kvinnans ”fria val”.

FN arbetar för legalisering

I uttalandet påpekas vidare att FN:s befolkningsfond UNFPA och FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter arbetar för global legalisering av altruistiskt surrogatmoderskap.

Detta sker trots att surrogatmoderskap i de allra flesta länder går emot civila och straffrättsliga koder. Det går också emot de internationella konventioner och fördrag som undertecknats och ratificerats av länderna.

Genom att tillåta överföring och registrering av surrogatbarn uppmuntras ett rättsligt bedrägeri. Det bryter mot barns och kvinnors mänskliga rättigheter, skriver kvinnorättsorganisationerna i sitt uttalande.

Sveriges Kvinnolobby menar att Sverige har en särskild möjlighet och ett ansvar att lyfta frågan om surrogatmoderskap i FN:
– Sverige är en stark röst för jämställdhet och kvinnors rättigheter i internationella sammanhang. Eftersom många svenskar åker utomlands för att köpa surrogatbarn har Sverige också ett särskilt ansvar att verka för att denna handel med kvinnors kroppar och barn avskaffas, säger Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges Kvinnolobby.
 
Källa:Respekt