Barn i medeltida helgonprocesser


 
Att ge ut föredrag i tryckt form är en god litterär tradition. I det här fallet har historieprofessor Eva Österberg nedtecknat ett föredrag om barn i medeltida mirakelberättelser.

Synen på barn genom tiderna är ett ämne Österberg fördjupat sig i, vilket tidigare resulterat i boken “De små då. Perspektiv på barn i historien” (2016).

Bilden av medeltiden som dyster och mörk börjar luckras upp. Men synen på medeltidsmänniskan som vidskeplig och vetenskapligt obevandrad sitter hårt på sina håll.

En annan seglivad myt är att föräldrar förr inte älskade sina barn som vi gör idag, utan främst såg dem som billig arbetskraft och inte föremål för omsorg och kärlek.

Mirakelberättelserna ger en annan bild. Efter förtvivlade rop på helgonens hjälp hittas försvunna barn, räddas barn från drunkning, överlever barn (och mödrar) svåra förlossningar.

Helgonprocessernas vittnesbörd, avlagda av betrodda personer och hårt granskade i den kyrkojuridiska processen, säger något om synen på barnen. Det handlar om oro, sorg och skräck då barnen var sjuka, liksom stor glädje vid tillfrisknande och återförenande.

Om relationen mellan vuxna och barn resonerar Österberg vidare, med stor insikt i religionens roll. Detta är en liten skrift, så långt från coffee table-böcker man kan komma. Vikten ligger på ett helt annat plan.
 
Ingela Frid
 

Titel: Tro, tillit, tivel – barn i medeltida helgonprocesser
Författare: Eva Österberg
Förlag: Veritas
Utgivning: 2018