Kyskhetens väg


Älska kyskheten! Det är lätt, det är en underbar befrielse från den naturliga driftens sugande demoner.

Älska blygsamheten! Det är lätt och det är vackert, därför att den finns i vår natur som människor. Äkta blygsamhet är inte tråkig och isolerande. Den är vacker att se.

Säg nej till all sexuell utlevelse och lockelse utanför äktenskapet och säg nej till det egoistiska missbruket av sexualitetens gåva inom äktenskapet.

Tacka era präster som säger sanningen och inte i förväg ursäktar synden! Synden är det onda! Den skadar och förvrider det goda Gud ger. Fostra samvetet själv!

Som man eller kvinna, upptäck meningen med naturens lagar och ta emot den nåd som alltid ges för att leva troget i kärleken! Gör vi det som kristna i Kyrkan ska inga ungdomar i puberteten våldtas, inga underbara småbarn kränkas i sin värdighet som Guds barn.

Har vi mobbats eller utnyttjats sexuellt som unga, måste vi ta råd inför framtiden så att vi inte själva blir förövare, präglade av det onda som gjorts oss.

Lever vi med det kristna samvetets vishet kommer mognaden att göra alla utredningar om mäns och kvinnors övergrepp överflödiga och kropp och själ kommer alltid att hedras och helgas! Livet är vackert att leva!
 
Göran Fäldt, diakon