Världsläkarföreningen fortsatt emot dödshjälp


 
Världsläkarföreningen är fortsatt emot dödshjälp, trots lobbyverksamhet från dödshjälpsförespråkare.

Det var i början av oktober som läkarföreningarna i Kanada och Nederländerna, som båda är för dödshjälp, försökte övertyga Världsläkarföreningen att ändra synen på dödshjälp.

Representanter från de två ländernas respektive läkarföreningar CMA och KNMG försökte få Världsläkarföreningen att anta en neutral inställning till dödshjälp och läkarassisterat självmord. Motionen drogs sedan tillbaka på grund av bristande internationellt stöd.

Enligt Världsläkarföreningens deklaration om dödshjälp och läkarassisterat självmord är ”dödshjälp, som är en handling för att medvetet avsluta en patients liv, även på patientens egen eller anhörigs begäran, oetiskt.

Man säger att läkarassisterat självmord, liksom dödshjälp, är oetiskt och måste fördömas av sjukvården.
– När läkarens hjälp är avsiktlig och medvetet utförd så att en person kan sluta sitt eget liv, agerar läkaren oetiskt, heter det i deklarationen.

Deklarationen antogs 1987 och förnyades 2005 och 2015.

I augusti-utgåvan av Världsläkarföreningens medlemstidning fanns rapporter från flera regioner där läkare diskuterar vård i livets slutskede.

I Brasilien förklarade den lokala föreningen att ”om läkaren är beredd att inte bara bota utan också att döda patienten, inkräktar det på den medicinska vårdens etik och det förtroende som patienten måste ha för sin läkare”.

Alla läkarföreningar i Asien-Stillahavsregionen och Israel (inklusive Australien och Nya Zeeland, Japan och Kina) är också emot dödshjälp. Afrikanska läkarföreningar är även de ”enhälligt emot dödshjälp och läkarassisterat självmord i alla former”.
 
Källa: Respekt