Gemenskapens evangelium – konkret teologi av Jean Vanier


 
Jean Vanier är en kanadensisk filosof och teolog som på 1960-talet grundade gemenskapen L’Arche. Från början bestod L’Arche av honom själv och två män med funktionshinder men har sedan dess växt och spritts över hela världen.

Utgångspunkten för Jean Vanier är att vi alla är kallade att leva i en nära vänskapsrelation med Jesus. I gemenskap med dem som på grund av funktionshinder är utsatta, hjälplösa och beroende på ett särskilt sätt kan vi erfara Jesus lidande och totala hjälplöshet på korset. Därigenom kan vi växa i kärlek och i insikt om Guds kärlek.

Det är en konkret, praktisk och påtagligt fysisk teologi. Boken är inte en beskrivning av L’Arche men gemenskapen och erfarenheterna därifrån är väldigt närvarande.

Jean Vanier skriver i förordet att Johannes har format hans hjärta, bön, liv, andlighet och teologi. Hans förhoppning är att kunna dela med sig av det han har tagit emot av Johannes. Han inleder sedan med en kort introduktion om det han kallar relationens, förvandlingens och gemenskapens evangelium.

Johannesevangeliet drar oss in i Guds mysterium – in i Guds eget hjärta. Förutom att uppenbara Fadern för oss så uppenbarar det också på ett alldeles särskilt Jesus sårbarhet och kärlek.

Det har, menar Vanier, att göra med att Johannes hade en alldeles särskild relation till Maria. Den unika kännedom om Jesus som Johannes fått genom henne har präglat evangeliet.

I fjorton korta men intensiva kapitel leder han oss sedan genom Johannesevangeliet. Genom att dela med sig av sina erfarenheter från L’Arche beskriver han vad Johannes vill visa oss och vad vi kan lära oss.

Hans berättelser om möten med människorna i L’Arche berör på djupet och fastnar i minnet. Han drar också paralleller till historiska skeenden och till människor som genom sina kärlekshandlingar förändrat värden.

Genom att hela tiden koppla Jesus möten med människorna i evangeliet till egna erfarenheter av möten, blir evangeliet dagsaktuellt och kommer nära. Boken är inte en bibelkommentar utan ett vittnesbörd om vad evangeliet kan göra med oss om vi vågar ta emot det.

Precis som lärjungarna måste vi våga följa med Jesus in i gemenskap med honom och varandra. Boken gjorde mig både omtumlad och upplyft och väldigt berörd. Jag kommer att läsa den igen, mer långsamt och eftertänksamt och förstås med Johannesevangeliet uppslaget bredvid.
 
Ann-Marie Sjöberg
 

Titel: Gemenskapens evangelium
Författare: Jean Vanier
Förlag: Libris
Utgivning: 2018