”Kyrkans morallära bör inte urvattnas”


 
Kyrkans morallära bör inte ändras för att tillfredsställa de unga. Inte heller bör man gömma sanningen för att locka fler ungdomar. Det sa kardinal Robert Sarah, prefekt vid den påvliga kongregationen för gudstjänstliv och sakramentsförvaltning, under en session under ungdomssynoden.

Kardinalen sa att Kyrkan bör vara tydlig med de ideal som motsvarar Kyrkans morallära så att de inte urvattnas.

Under synodens förberedelsemöte bad flera unga Kyrkan att vara tydlig i undervisningen om frågor som låg de särskilt nära deras hjärtan. Kardinalen noterade att det gällde frihet i allmänhet och när det handlar om sexuella relationer, icke-diskriminering på grund av sexuell läggning, jämställdhet mellan män och kvinnor och så vidare.

Andra bad dock om mer än en öppen och fördomsfri diskussion. De vill ha vad kardinalen kallade ”en radikal förändring, en riktig och verklig U-sväng av kyrkan i sin undervisning i dessa områden”:
– Kyrkans undervisning kanske inte faller alla i smaken men ingen kan säga att den är otydlig. Det kan emellertid finnas en brist på tydlighet hos vissa präster och biskopar i deras förklaring och redogörande av kyrkans lära, och detta kräver en djup samvetsrannsakan, sa kardinal Sarah.

Kardinal Sarah pekade på berättelsen i evangeliet där en rik ung man frågar Jesus vad han måste göra för att erhålla evigt liv. Han poängterade att Jesus bad honom sälja allt han hade och följa honom.
– Jesus sänkte inte kraven och Kyrkan bör inte heller göra det, sade kardinalen.

Kardinalen påpekade att idealism och höga mål är särskilda kännetecken just för unga:
– Att underskatta de ungas hälsosamma idealism är ett allvarligt misstag och ett tecken på bristande respekt. Det stänger dörren till en verklig process av tillväxt, mognad och helighet.

Kardinal Sarah menade att Kyrkan istället bör respektera och främja ungdomars idealism:
– Då kan de unga bli den mest värdefulla resursen för ett samhälle som vill växa och förbättras, avslutade han.
 
Källa: Vatican News