Paulus av Korset – asket med humor


 
Paulus av Korset grundade passionisternas orden, en orden som även verkar i Stockholms katolska stift. Hans idé var att kombinera ett strängt munkliv i bön och ensamhet med aktivt predikande för fattiga. Huvudtemat för förkunnelsen skulle vara Kristi lidande.

Paulus av Korset föddes den 3 januari 1694, som Paolo Francesco Danei. Han var son till en affärsman som hade adliga anor och var välbärgad, men Paolo själv tackade nej till både arv och ett fördelaktigt äktenskap. Istället gick han 1714 ut som frivillig i den venetianska armén i deras krig mot turkarna.

Efter kriget drog sig Paolo under flera år undan i bön och samtal med Gud. Det var under dessa böner han fick den vision som senare kom att resultera i grundandet av passionisterna, Congregatio Passionis.

År 1927, efter att han blivit prästvigd, startade han Congregatio Passionis tillsammans med bland annat en bror. Paulus levde ett mycket asketiskt liv och just det asketiska blev ett signum för passionisterna. Man levde ett spartanskt liv, med fokus på Jesu lidande, och förmedlade detta genom att missionera och predika bland folket.

Men många av de som först tilltalades av passionisterna valde snart att lämna orden eftersom de fann levnadssättet alltför hårt. Från påven kom då krav på att man skulle tona ner den hårda framtoningen om man ville få sin orden godkänd, något man gick med på. Orden godkändes slutgiltigt av påve Klemens XIV år 1769.

Paulus själv var en skicklig och efterfrågad predikant, inte minst när det gällde att beskriva Jesu lidande. I hans spår följde rykten om mirakel, och han sades kunna profetera, hela sjuka och läsa människors innersta tankar.

Han var också en humoristisk man, något som märks i hans brev som fortfarande finns bevarade. Breven är skrivna i lättsam stil, och är fulla av både humor och entusiasm, trots – eller kanske just för – att de ofta handlar om askes och mystik.

Tre av breven finns återgivna i boken ”Hans kors är mitt hjärtas glädje” (Bokförlaget Pro
Veritate, 1981). Boken innehåller också Paulus andliga dagbok och texten ”Mystisk död”, som handlar om att ge upp det egna jaget så att Gud kan ta plats i själen.

Texten skrev han år 1760 till en nunna. Senare försvann den, men den återfanns sensationellt drygt 100 år senare, 1976.

Under 1800-talet spred sig passionisternas orden till länder utanför Italien och idag har orden omkring 2000 medlemmar som verkar i många länder. De flesta passionisterna är präster, men det finns även nunnor och en rad andra rörelser som är knutna till passionisterna och deras spiritualitet.

2016 konstituerades en lekmannaorden i Sverige, med säte i Helsingborg. ”Brödraskapet av Svart Skapular” är öppet för alla medlemmar av Romerska katolska kyrkan och välkomnar män, kvinnor och familjer från hela Sverige.

Paulus av Korset dog den 18 oktober 1775, 81 år gammal. Några år tidigare, 1771, hade han grundat ett nunnekloster. Han saligförklarades den 1 maj 1853 av påve Pius IX och den 29 juni 1867 helgonförklarades han av Pius IX.

Till en början firades Paulus av Korset i april, men idag minns vi honom den 19 oktober. Han vilar i kyrkan Santi Giovanni e Paolo i Rom.
 
Bitte Assarmo
Källor: KLN, Catholic.org