Påven avsatte chilenska biskopar


 
Heliga Stolen har meddelat att påven avsatt ytterligare chilenska biskopar. Det gäller Francisco José Cox Huneeus, ärkebiskop emeritus av La Serena och Marco Antonio Órdenes Fernández, biskop emeritus av Iquique.

13 oktober tog påve Franciskus emot Chiles president Sebastián Piñera Echenique på audiens. Under mötet befästes de goda relationerna mellan Heliga Stolen och Chile. Man talade även om skyddet av livet samt om övergrepp mot minderåriga och upprepade allas engagemang och samarbete för att slå ut detta onda.

Samma dag meddelande Heliga Stolens pressrum att påven hade avsatt de chilenska biskoparna Francisco José Cox Huneeus, ärkebiskop emeritus av La Serena och Marco Antonio Órdenes Fernández, biskop emeritus av Iquique från prästämbetet.

I båda fallen tillämpades artikel 21 § 2 andra stycket i Motu proprio ”Sacramentorum Sanctitatis Tutela” som en följd av uppenbara handlingar av barnmissbruk”.

Heliga Stolen meddelade att Troskongregationen redan hade informerat biskoparna det gäller i deras respektive residens. Francisco José Cox Huneeus kommer att fortsätta att ingå i Schönstatt-fäderna.
 
Källa: Vatican News