Rätt till samvetsfrihet i Norge


 
Norges högsta domstol satte förra veckan ett nytt prejudikat för samvetsfrihet för husläkare.

Domstolen fann att Katarzyna Jachimowicz, en läkare som blev uppsagd pga. att hon inte ville sätta in spiral på en patient, hade rätt att vägra utföra ett ingrepp som hon hade moraliska invändningar mot.

I sitt beslut uppmanade högsta domstolen dessutom hälsovårdsmyndigheterna att respektera rätten till samvetsfrihet för vårdanställda i deras yrkesutövning.

Läkarens försvarsadvokat Håkon Bleken menar att domen är ett viktigt prejudikat. Den markerar ett viktigt steg i rätt riktning både för läkare och andra troende.
– Domstolen skyddar en av de mest grundläggande rättigheterna, rätten att agera i enlighet med ens djupa trosövertygelse. Dr. Jachimowicz tar sitt yrke som läkare på allvar. Hon lovade att skydda livet och protesterade mot att ha del i att ta det. Domstolen fastställde idag att hon hade all rätt att göra det, sade Håkon Bleken.
 
Källa: Respekt