Uppsala centrum för ekumenisk samling


 
Uppsala blir under allhelgonahelgen centrum för en stor ekumenisk samling. Kristna från hela världen samlas för att diskutera aktuella utmaningar för kyrkor och kristna samfund.

Helgen blir också en påminnelse om det stora ekumeniska möte som tog plats i Uppsala 1968. Det var den första större ekumeniska samling där även katoliker kunde delta i, efter Andra Vatikankonciliets öppning för ekumenisk samverkan och dialog.

Mötet är ett av flera andra internationella möten. Under oktober och november träffas exekutivkommittén för Kyrkornas världsråd och det nordiska nätverket för Faith & Order.

Dessutom samlas ACT Alliance. ACT Alliance är det samarbetsorgan som samlar hjälporganisationer knutna till medlemssamfund i Kyrkornas världsråd. De samarbetar bland annat med Caritas.

Katolska kyrkan har observatörsstatus i Kyrkornas världsråd. I Faith & Order-arbetet deltar katolska kyrkan fullt ut.

Allhelgonahelgen infaller just när alla dessa organ är samlade i Uppsala. Höjdpunkten på mötesperioden blir en ”ekumenisk helg” med ett trettiotal seminarier som kommer att behandla aktuella ämnen. Bland dessa ämnen finns lärjungaskap, interreligiös vänskap, religionsfrihet och migration.

Helgen avslutas med en gudstjänst, öppen för allmänheten, i Uppsala domkyrka söndag 4 november klockan 11.
 
Källa: SKR