Spanien överväger dödshjälp


 
Spanien överväger att tillåta dödshjälp. I juni presenterades ett nytt lagförslag om dödshjälp. Enligt förslaget skall dödshjälp tillåtas både inom den offentliga och privata vårdsektorn.

Den spanska regeringen är övertygad om att en majoritet står bakom lagförslaget. De partier som förespråkar förslaget skiljer sig dock åt i synen på hur övervakningen skall se ut.

Idag är assisterat självmord förbjudet i Spanien. Enligt den spanska tidningen El Pais visar opinionsundersökningar att opinionen håller på att skifta.

Den konservativa oppositionen är starkt emot förslaget och framhåller istället en utökning av palliativ vård.
 
Källa: Respekt