Rysk dödsmässa till 100-årsminne


 
”Vechnaja Pamjat”, Evig åminnelse, är den centrala hymnen i den ryska kyrkans dödsmässa, Panihida. Det är också namnet på den komposition för kör och orkester ryssen Alexander Kastalsky (1856 – 1926) skrev under första världskriget som en patriotisk hyllning till fallna ryska soldater.

En version för bara kör, avsedd för liturgiskt bruk i ortodoxa kyrkan, blev klar 1917. Ett mäktigt körverk som för första gången spelades in på skiva i januari i år.

Kastalsky var en centralgestalt i rysk musik under 1900-talets början, elev till bland andra Tchaikovskij. Han var kompositör, dirigent, folklivsforskare och nyskapande tonsättare som tog upp drag från den tidigaste ryska kyrkosången, den folkliga sångtraditionen och vissa västliga former.

Han skrev mest sakral körmusik i det lilla formatet, omkring 175 verk. Dessutom harmoniserade och arrangerade han ryska folksånger.

Hans liturgiska Vechnaja Pamjat är i princip en traditionell rysk dödsmässa, en Panihida. Men Katalsky utelämnar en del hymner ur Panihidan och låter andra byta plats. Så uppstår ett nyskapat verk som ofta använder de klassiska melodierna men mjukt väver in en ny ton som pekar ibland till arkaiska klanger, ibland folklig sångtradition.

Det var drag som också togs upp av hans samtida och efterkommande vid Moskvas Synodala körskola, fram tills dess att den stängdes av bolsjevikerna 1918.

Här finns många vackra körsatser, som alla bönfaller Herren om förlåtelse och frid för de döda. Mest centralt kanske i versen ”Upokoj, Bozje”, Giv, Herre, dina tjänare frid och tag emot dem i paradiset. En upphöjd, vädjande sats som sammanfattar hela dödsmässan.

Först i den allra sista versen riktas uppmärksamheten mot de fallna hjältarna, soldaterna som mist sina liv för fosterlandet. Men förbönerna gäller alla döda.

The Clarion Choir sjunger med djup och perfektion I en ortodox kyrka i New York och så nära en äktrysk körklang man kan komma.
 
Kaj Engelhart
 
Alexander Kastalsky Vechnaja Pamjat
The Clarion Choir, dir. Steven Fox
NAXOS 8.573889