Ryck upp mig!


 
Känner du något barn eller ung vuxen som lider av psykisk ohälsa? Eller lider du själv av psykisk ohälsa? I så fall är denna bok ett måste får dig.

190 000 barn och unga vuxna i Sverige lider av någon form av psykisk ohälsa. Det är en av Sveriges största folkhälsosjukdomar.

Författarna Siri Strand och Emma Westas Rödin har båda erfarenhet av psykisk ohälsa, och vet hur man kan hantera den. 2014 startade de Pillerpodden, där de talade om hur det var att vara ung och leva med psykisk ohälsa. Podden blev snabbt en succé bland barn och unga.

I dag driver de framgångsrikt ett bolag med samma namn där de driver medial och politisk opinion, utbildar drabbade, deras anhöriga, personal och politiker i denna viktiga fråga.

I boken ”Ryck upp mig!” möter vi deras erfarenhetsbaserade kunskap, den senaste forskningsrönen om hur självmordsbenägenhet kan förebyggas och hur en kan hantera psykisk ohälsa på kort och lång sikt. Boken är full av tips till den drabbade själv såväl som till anhöriga och personal inom både skola och sjukvård.

Alla barn och unga har rätt till en bra barndom och få det stöd och hjälp som behövs för att motverka psykisk ohälsa. Strands och Westas Rödins informativa och inkännande bok är en viktig del i det arbetet.

 
Madeleine Sultán Sjöqvist
 

Titel: Ryck upp mig!
-om lyckopiller, kriser, vänskap och att våga prata om det.
Författare: Siri Strand, Emma Westas Rödin
Förlag: Emmaava
Utgivning: 2018