Stor uppslutning på ekumeniskt biskopsmöte


 
Två år efter det historiska mötet i Lund samlas nu representanter för flera olika kristna kyrkor i Sigtuna. 40 biskopar från tolv olika kyrkor deltar i ett ekumeniskt biskopsmöte.

Mötet arrangeras för 37:e gången i ordningen av Focolarerörelsen. Focolare är en kristen ekumenisk rörelse som grundades av Chiara Lubich i Trento under andra världskriget.

I år är uppslutningen särskilt stor. Arrangörerna tror att det stora intresset beror på att Sverige anses som ledande när det gäller det ekumeniska arbetet mellan kyrkorna.

Vid mötet i Lund 2016 förband sig katoliker och lutheraner att arbeta för en djupare enhet mellan kristna. Idag pågår det ett intensivt arbete mellan de olika kyrkorna.

Deltagarna vid det ekumeniska biskopsmötet kommer från 18 olika länder. Bland deltagarna finns kardinal Anders Arborelius, den lutherska ärkebiskopen Antje Jackelén och Lutherska världsförbundets tidigare president Munib Younan.

Frikyrkorna representeras av bland andra Karin Wiborn och Peter Halldorf.
 
Redaktionen
Foto: Patrick van Bladel