USA satsar på forskning om Downs syndrom


 
I USA har myndigheten National Institute of Health (NIH) beviljat ytterligare 22,2 miljoner dollar till både grundforskning och klinisk forskning om Downs syndrom.

Investeringen är en del av ett projekt som lanserades i juni som svar på ett direktiv från den amerikanska kongressen. Syftet med projektet är att studera hälsoproblem och livskvalitet hos personer med Downs syndrom.

Totalt kommer cirka 59 miljoner dollar att fördelas av NIH under budgetåret 2018 till ett forskningsprojekt som studerar samverkande faktorer under hela livslängden för att förstå Downs Syndrom.

Ytterligare stöd är öronmärkt för 2019 och Francis S. Collins, chef för NIH, säger:
– Vi har en unik möjlighet att förbättra hälsan för personer med Downs syndrom genom att inkludera dem mer i forskningen. Människor med Downs syndrom har samma risk för sjukdomar som Alzheimers sjukdom, sömnapné, hjärtsjukdom och autism som andra. Jag hoppas att denna insats kommer att ge meningsfull insikt för att hitta behandlingar som gynnar alla.
 
Källa: Respekt