Kyrkornas globala vecka

Amanda Carlshamre, Karin Wiborn och Daniel Alms vid inspelningen av morgonandakter för Sveriges Radio


 
Kyrkornas globala vecka inleds på söndagen. Veckan arrangeras för trettonde året i följd. I år uppmärksammar Sveriges Radio detta genom att sända morgonandakter utifrån årets tema ”Vem får höras? – Kyrkornas roll för en hållbar värld för alla”.

De som medverkar i andakterna representerar olika kyrkotraditioner och finns alla med i styrelsen för Sveriges kristna råd.

Radioandakterna sänds i P1 måndag till och med fredag klockan 05.45 och kan även lyssnas på i efterhand på SR.se eller på Sveriges Radio Play. Följande representanter från Sveriges kristna råd medverkar:

Måndag, 19/11 Karin Wiborn, generalsekreterare, Sveriges kristna råd
Tisdag, 20/11 Anders Arborelius, biskop, Stockholms katolska stift
Onsdag, 21/11 Amanda Carlshamre, diakonistudent och ungdomsrepresentant i Sveriges kristna råds styrelse
Torsdag, 22/11 Daniel Alm, föreståndare, Pingst – Fria församlingar i samverkan
Fredag, 23/11 Misha Jaksic, präst och ortodox samordnare, Sveriges kristna råd

Thomas Strömberg, koordinator för Kyrkornas globala vecka, säger:
– Vi har valt det temat för att vi idag ser att människors möjligheter att uttrycka sina åsikter och utöva sina rättigheter allt mer begränsas eller hotas runt om i världen. I över ett decennium har den demokratiska utvecklingen gått bakåt i fler länder än demokratin gått framåt i och vi ser hur utrymmet för civilsamhället krymper.

Kyrkornas globala vecka samlar många av Sveriges kyrkor och trosbaserade organisationer. Under veckan lyfter de gemensamt fram betydelsen av demokrati och civilsamhälle för att en hållbar värld för alla. Man vill också visa på kyrkornas viktiga roll i detta arbete.

I år har även ett större inspirationsmagasin producerats. Det används för att öka kunskapen och engagemanget för globala frågor genom fördjupande reportage om det minskande demokratiska utrymmet och praktiska tips för personligt engagemang.

Magasinet innehåller även en bön på årets tema och fördjupande teologiska texter. Magasinet har skickats ut till 3 000 församlingar runt om i Sverige och kan beställas på Kyrkornas globala veckas hemsida.
 
Källa: SKR
Foto: Mikael Stjernberg