Irländska läkare oeniga om abort


 
Irländska läkare är oeniga om abort. Nu har en grupp läkare gått ut med att man tappat förtroendet för hälsovårdsminister Simon Harris. Läkarna anser att han inte har lyssnat till deras betänkligheter om abort.

Nu har 640 allmänläkare undertecknat en protest över regeringens plan. Den innebär att det i första hand kommer att vara husläkare som skall ansvara för abortverksamheten, när aborter blir lagligt efter årsskiftet.

Enligt Irlands nya abortlag ligger ansvaret för aborterna hos allmänläkare, även om de inte kommer att utföra dem.

Läkarna menar nu att Simon Harris borde ha lyssnat till invändningarna:
– Oavsett vilken inställning man har till abort, skulle man verkligen förvänta sig att ministern skulle samråda med allmänläkarna på marken innan lagen stiftas. Allmänläkares kapacitet utnyttjas maximalt, vi har ett stort problem med att försöka rekrytera nya husläkare och nu säger regeringen att vi skall göra detta också, det är inte acceptabelt, säger läkaren Andrew O’Regan.

De 640 allmänläkarna beklagar att hälsovårdsminister Simon Harris aldrig tog sig tid att rådfråga dem som grupp. Han kommunicerade istället endast genom medierna.

Läkarna har en rad synpunkter om vidareutbildning, finansiering, hur man kvarhåller allmänläkare i yrket och om samvetsfrihet. De sju husläkare, som överlämnade protesten i Dublin i förra veckan, sade att de inte önskar medverka vid aborter.

Enligt Andrew O’Regan är det endast i två länder i Europa där allmänläkare är ansvariga för aborter. Han förstår inte varför Irlands regering valt den modellen.
– Folkomröstningen handlade om valmöjligheter, hur är det med våra valmöjligheter? Det finns läkare som gärna vill göra abort, vi vill inte sätta hinder för dem, men tvinga inte oss att vara en del av det, säger han.

Det har de senaste dagarna också framkommit att medlemmarna i föreningen för allmänläkare, The Irish College of General Practitioners, ställer sig väldigt olika till hur de kommer att agera när lagen blivit verklighet. Enligt en webbundersökning bland 3 500 medlemmar kommer endast 32 procent att erbjuda abort.

Den största gruppen, 43 procent, kommer inte att erbjuda det då de inte anser sig ha kapacitet eller resurser. Vissa av dem vill heller inte, men har inget emot att hänvisa till en kollega.

En av fyra irländska läkare uppger att de varken kommer att utföra aborter själva eller vilja hänvisa till en kollega som kan göra det. Föreningen har intagit hållningen att ingen husläkare bör tvingas att medverka till aborter om de inte vill.
 
Källa: Respekt