Franska nationella etikkommittén säger nej till dödshjälp


 
I Frankrike är dödshjälp och assisterat självmord förbjudet. Legalisering har dock diskuterats under senare år. Den franska nationella etikkommittén rekommenderar nu regeringen att inte genomföra en legalisering.

Enligt den franska etikkommittén är det ”inte önskvärt” att ändra lagen om assisterat självmord och dödshjälp eftersom det nedvärderar utsatta människor.

I en rapport som granskat lagstiftningen betonar kommittén den avgörande skillnaden mellan att ”låta dö” och att ”döda”. Etikkommittén skriver:
– Det bör också noteras att om lagen försvagas skulle det kunna få den etiskt oacceptabla konsekvensen att sänka värdet på de mest svaga och sårbara människors liv till ’att inte längre anses värt att leva’.

Etikkommittén menar vidare att det skulle vara praktiskt taget omöjligt att säkert definiera några ”exceptionella omständigheter” där assisterat självmord eller dödshjälp skulle kunna tillåtas.

Den franska nationella rådgivande kommittén för etik (CCNE) är ett oberoende organ som ger rekommendationer till regeringen i frågor inom biologi, medicin och hälsa.
 
Källa: Respekt