Kardinalen besöker Caritas Angered i Hjällbo


 
Tisdagen den 16 oktober besökte kardinal Arborelius Caritas besökscenter i Hjällbo. Besöket skedde med anledning av att verksamheten fyller 25 år och att de varit i lokalerna i Hjällbo i fem år.

Verksamhetsansvarig Gun Holmertz, som byggt upp verksamheten gladde sig mycket:
– Kardinalens besök i dag är mycket betydelsefullt för många av oss här. Det gäller inte bara för katolikerna i Hjällbo och Angered utan även för andra som brukar besöka vår verksamhet här på centret.

Det handlar mycket om att alla blir sedda, sa Gun Holmertz vidare:
– Vi känner oss verkligen hedrade av att kardinalen kommer hit. Genom besöket kommer vi i Hjällbo närmare både världen och den världsvida kyrkan, avslutar Gun.
 
Text: Olle Sylvén
Foto: Johan Flanke