Terrorism är religionens värsta fiende

Bitte Assarmo
Bitte Assarmo, chefredaktör
 
Hot och våld mot kristna är aldrig långt borta. Vi minns just nu det vettlösa dådet mot den kristna familj i Egypten, som var på väg hem från ett dop i ett koptiskt kloster.

Islamistiska IS har tagit på sig attacken, där sju personer (varav två barn) dödades och arton skadades. IS, som också låg bakom en terrorattack förra året, då tjugoåtta kristna kopter mördades. IS, vars främsta mål är att förinta allt kristet i regionen.

Det är lätt att bli modlös inför denna bottenlösa ondska. Egyptens kristna minoritet lever under ständigt hot, och detta senaste terrordåd har också fått EU att poängtera vilka säkerhetsutmaningar Egypten står inför.

Samtidigt måste man komma ihåg att IS och andra islamistiska terrorgrupper inte representerar alla muslimer. Islamistisk terror riktar sig förvisso mot kristna och judar och andra minoriteter, men i minst lika stor utsträckning mot den övervägande majoriteten muslimer. Muslimer som inte lever efter de regler som terroristerna själva satt upp.

Att IS utgör ett hot även mot muslimer märks också tydligt, då terrordådet mot den kristna familjen i Egypten har fördömts av era muslimska länder i regionen. Därför är det viktigt att kunna skilja på islam som religion och politisk islamism. IS representerar inte världens alla muslimer. IS representerar bara sig själva.

Att man sen ska kunna kritisera religionen islam på samma grunder som man kritiserar andra religioner är förstås en självklarhet i ett demokratiskt land. Det finns många inslag i islam som rimmar illa med det demokratiska samhälle vi själva lever i. De muslimska länderna i världen kännetecknas generellt av ojämlikhet, allra främst mellan könen.

Det måste vi kristna ta avstånd från, liksom vi måste ta avstånd från de grupperingar som tagit med sig den attityden till Sverige. Men det är skillnad på hat och kritik. Och hat finns det inget stöd för i vår tro.

Men terror utövas inte bara av islamister. Den 27 oktober attackerade en man som själv kallar sig ”kristen nationalist” synagogan Tree of Life i Pittsburgh, USA, mitt under pågående sabbatsgudstjänst. Han dödade elva personer och skadade sju medan han citerade Bibeln och uttalade antisemitiska slagord.

Efter dådet skrev jag: Det är svårt att ta in och det är mycket, mycket sorgligt. Den skrift vi kristna ser som helig används som ett argument för dödlig terror. Att Bibelns text perverterats till att rättfärdiga ett antisemitiskt hatdåd.

Och plötsligt blir det lättare att förstå hur de många muslimer, vars enda önskan är att leva i fred med varandra och andra, känner när deras religion kidnappas och blir till ett dödligt vapen under terroristernas fana. När terrorister utnyttjar deras skrifter för sina egna mordiska syften. När omgivningen ser på dem med skepsis och misstänksamhet för den sakens skull, trots att de själva lever i samma rädsla för terrorn.

Sådant tål att tänka på.

Samtidigt som man kan konstatera att hot och våld mot kristna aldrig är långt borta kan man alltså också konstatera att detsamma gäller för både judar och muslimer. Men hur mycket av terrorn har egentligen med religion att göra?