300 miljoner kristna utsatta för förtryck


 
300 miljoner kristna är utsatta för förtryck i form av diskriminering eller förföljelser. Var sjunde kristen i världen lever i ett land där förföljelse är verklighet. Det framkommer i en ny rapport från organisationen Hjälp till kyrkan som lider.

Undersökningen har ägt rum mellan juni 2016 till och juni 2018 och visar att de kristna är de mest utsatta på grund av sin tro. Förföljelsen tar sig olika uttryck, som tvångsomvändelse eller tvångsäktenskap, förstörande av kultplatser och religiösa symboler, godtyckliga arresteringar, anklagelser om blasfemi, regler för kontroll av religiösa angelägenheter och olika åtgärder för begränsningar för offentlig bön.

I 38 länder är situationen mycket allvarlig. I 21 av dem pågår förföljelse: Afghanistan, Saudiarabien, Bangladesh, Burma, Kina, Nordkorea, Eritrea, Indien, Indonesien, Irak, Libyen, Niger, Nigeria, Pakistan, Palestina, Syrien, Somalia, Sudan, Turkmenistan, Uzbekistan och Jemen.

I de övriga 17 diskrimineras de kristna: Algeriet, Azerbadjan, Bhutan, Brunei, Egypten, Ryssland, Iran, Kazakistan, Kirghizistan, Laos, Maldiverna, Mauritanien, Qatar, Tagikistan, Turkiet, Ukraina och Vietnam.

Situationen har dessutom förvärrats under tiden för undersökningen. I Nordkorea, Saudiarabien, Nigeria, Afghanistan och Eritrea kan det, enligt undersökningen, ”inte vara värre”.

Islamisk extremism står bakom förföljelserna i många av länderna. Även länder där det råder ultranationalism utgör en fara för de kristna, till exempel Indien. Där ser hinduiska grupper minoriteter som risk mot landets enhet.

Enligt Hjälp till kyrkan som lider hör ultranationalism inte nödvändigtvis till en religion men begränsar starkt religionsfriheten. Detta ser man exempel på bland annat i Kina.
 
Källa: Vatican News