Adoptioner på tillbakagång


 
Adoptioner är på tillbakagång och i Storbritannien pågår en diskussion om orsaken kan vara förbättrade ivf-behandlingar.

När det första barnet som kom till med hjälp av provrörsbefruktning föddes i Storbritannien 1978 gjordes 12 000 adoptioner. 2017 gjordes endast 4350 adoptioner, trots att över 70 000 barn omhändertogs.

Under samma tidsperiod har chansen att lyckas med provrörsbefruktning ökat från cirka sju procent per cykel till cirka 30 procent för kvinnor under 35 år.

Anthony Douglas, chef för barn- och familjedomstolarnas rådgivningstjänst, som representerar omhändertagna barn, menar att förändringen innebär att assisterad befruktning ”konkurrerar” med adoption.

Men Alison Woodhead, presschef för organisationen Adoption UK, ifrågasätter kopplingen. Hon menar att minskningen av adoptioner snarare beror på samhällsförändringar.

Alison Woodhead får medhåll av Krish Kandiah, som leder adoptionsförmedlingen Home for Good:
– Adoption är för alla som vill göra skillnad i utsatta barns liv, inte bara för dem som lider av infertilitet, säger han.
 
Källa: Respekt