Ny intervjubok med påve Franciskus


 
En ny intervjubok som bygger på intervjuer med påve Franciskus släpps inom kort. Boken, med originaltiteln La fuerza de la vocación. La vida consagrada hoy, är resultatet av över fyra timmars konversation mellan påven och den spanske missionären .

P Fernando Prado är chef för förlaget Publicaciones Claretianas. Kärnan i samtalet är det Gudsvigda livet och Kyrkans stora utmaningar.

Påven och Fernando Prado möttes i augusti i år i gästhemmet Sankta Marta. Påven ville själv ha ett öppet samtal även om de svåraste ämnena. Under samtalet talade de om kallelser men också om homosexualitet, fattigdom och om faran med klerikalism.

Bokens tre kapitel har titlarna: Se på det förgångna med tacksamhet, Leva i nuet och Se hoppfullt på framtiden. Den behandlar också förnyelseprocesser.
 
Källa: Vatican News