Internationell lobbyverksamhet för dödshjälp

Apparatur för dödshjälp i Victoria, Australien

Det pågår en utbredd internationell lobbyverksamhet för att sprida legalisering av dödshjälp. Schweiziska dödshjälpsorganisationer arbetar politiskt och juridiskt även i andra länder.

Organisationerna motiverar sin verksamhet med att politiska och religiösa eliter i andra länder inte respekterar folkets vilja.

Till Schweiz kommer många utlänningar för att få hjälp att ta livet av sig. En av de mest aktiva förespråkarna utanför Schweiz är föreningen Dignitas.

Dignitas har stått bakom eller hjälpt till i olika mål i Europeiska domstolen. Föreningen deltar också i parlamentariska samråd i Tyskland, England, Australien och Kanada.

Även Erika Preisig, ordförande för den likasinnade organisationen Eternal Spirit, förespråkar assisterat självmord. Hon deltar i pratshower och på internationella konferenser.

Organisationen skriver på sin hemsida: ”Eternal Spirit är engagerade i att främja legalisering av assisterat självmord i alla länder”.

Organisationen EXIT A.D.M.D. Suisse Romande i fransktalande Schweiz är medlem i Världsförbundet för rätten att dö-föreningar. Man erkänner att man därmed är engagerad i ansträngningarna att legalisera assisterat självmord över hela världen.

Enligt Dignitas ingriper man endast när föreningen är övertygad om att lokalbefolkningen vill legalisera assisterat självmord. Dignitas ser sig som förespråkare från folket mot en politisk, religiös och medicinsk elit som vill begränsa eller förbjuda assisterat självmord.

Erika Preisig delar uppfattningen att det i många länder är politiska och religiösa grupper som klamrar sig fast vid förbudet. Även hon anser sig företräda folket. 

Dignitas är stolta över det de kallar en ”positiv utveckling i olika länder där de varit inblandade”. De tar upp exempel som Kanada och Australiens delstat Victoria, där läkarassisterat självmord nu är lagligt.

Källa: Respekt
Foto: Wikimedia Commons