Mässa i barockt kvinnokloster


 
Marc-Antoine Charpentier, berömd för sitt Te Deum¸ hör till de franska barocktonsättare som förgyllde livet vid Ludvig XIVs hov och i de stora städernas kyrkor och kloster.

I Paris fanns bland andra kvinnokommuniteten Port Royal. För den skrev Charpentier en egen mässa. Han angav i sitt partitur till och med vilken syster han tänkte sig för respektive stämma.

En märklig omständighet är att Charpentier, som var nära lierad med jesuiterna, ombads skriva för Port Royal. De var svurna motståndare till Jesu Sällskap.

De begränsade resurserna – röster och orgel – satte ramarna för systrarnas mässa. Sång alternerar med orgelsolo, inga stråkar eller andra instrument förekommer. Körsatser alternerar med solon och duon.

Resultatet är en mässa i det mindre formatet som avstår från de barockt yviga utsmyckningarna och Charpentiers sedvanliga patos och känslomässiga glöd.

Men klassisk enkelhet och elegans finns här, och den glasklara klangen i sättningen för kvinnoröster ger en särskild glans åt kompositionen. Mellan sångpartierna hörs orgelsolon, så som bruket var i klostermässorna.

Här har man valt att låta orgelstycken ur Charpentiers samtida André Raisons Livre d’orgue interfoliera satserna, i stället för de orgelimprovisationer som var tidens smak.

På denna nyutgivna skiva, en nypressning av en inspelning från 1988, hörs tre sopraner som solister och en mindre kör plus stor kyrkorgel. En sparsmakad och koncentrerad mässkomposition, fint och stilfullt framförd av utmärkta sångare och ett par skickliga barockexperter på orgel.

Förutom mässan återfinns några psaltarpsalmer som hörde till repertoaren för Port Royals vesperfirande.
 
Kaj Engelhart
 

Marc-Antoine Charpentier: Messe pour le port Royal
Solister, kör och orgel
Ricercar Outhere RIC126 (Naxos)