Kasta pärlor åt svin – kränk inga grisar

Är det så här vi vill att grisar ska leva? 

Det sägs att de är svettiga,smutsiga, dumma, fula, feta och lata. Andra tänker julskinka, fläskkorv, kotlett, korv, pastej, paté och sylta när dom ser en sådan.

Vem tänker på en mamma som väldigt omsorgsfullt tar hand om sina barn? Som lever med sina väninnor och tillbringar sina dagar med att böka, beta, och undersöka sin tillvaro?

Som dessutom är väldigt intelligent och kommunicerar med sina kompisar genom att bland annat prata?

Jag talar om ett av triumfkorten i skapelsen – den fantastiska grisen!

Jag vill att du tänker en gång till innan du griljerar skinkan i år. Så många som 36 % kan tänka sig att avstå från julskinkan, enligt opinionsundersökning från Novus. Hoppas du är en av dem.

Grisar är kännande varelser och har ett okränkbart värde. Det finns inom djurrättsrörelsen en uppfattning att kännande varelser ska betraktas som okränkbara. Det vill säga att de aldrig får kränkas, även om ett större värde skulle komma av dess lidande.

En individ kan aldrig dödas även om fem andra individer skulle gynnas av dess organ.  Julskinka kan aldrig rättfärdiga slakt av en gris.

Men det är ju bara människor som har ett okränkbart värde? Ja, varför det? Därför att människan har ett språk, förmåga till rationellt tänkande och så vidare.

Men faktum är att alla de kriterier som gör människans värde så unikt okränkbart, inte kan försvaras om man skrapar på ytan. Hävdar man att människans förmåga till språk skulle vara kravet för okränkbarhet utesluter man alla de människor som inte kan tala.

Faktum är att varje kriterium utesluter någon. Ofta de mest sårbara (spädbarn, dementa, sjuka etc.) som rättigheterna framförallt finns till för att beskydda.

Människan har en särställning i skapelsen. Öppnar man upp okränkbarheten för alla kännande varelser så höjer man djurens status utan att för den sakens skull sänka människans. 

Människan är Guds avbild och förlorar inte sin unicitet av ett större perspektiv på okränkbarhet. Djurrättsteologen Linzey menar att ”det särskilda värde som människan har består av att vara av särskilt värde för andra varelser”.

Det vill säga att det som gör oss speciella,vårt särskilda värde, särställning i skapelsen, innebär ett moraliskt ansvar för de maktlösa. Den högre tjänar den lägre. Är man stor och stark måste man också vara snäll. ”Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig”.

Grisar bör inte visas likvärdig hänsyn, utan större hänsyn. De bör vara okränkbara. Inte för att människan och djuren är likvärdiga, utan tvärtom. För att djuren är maktlösa och vi har makt att sluta kränka dem.

Makt att utelämna dem från julbordet.

Visserligen skriver den katolska katekesen tydligt att ”det är alltså riktigt att använda sig av djur till föda och tillverkning av kläder” (KKK2471). Djur skulle utifrån detta påstående vara kränkbara för (jul)mat och kläder.

Läser man vidare står det också att ”varje skapad varelse har sitt eget värde och fulländning” (KKK 339).

Sedan hittar man i katekesen nyckelfrasen enligt vissa ogiltigförklarar riktigheten i 2417. ”Det strider mot människans värdighet att onödigtvis utsätta djur för lidande eller slösa med deras liv” (KKK 2418).

Julskinka är inte nödvändigt. I Sverige idag finns inte någon absolut nöd som tvingar oss att äta djur eller klä oss i dem (men kan finnas på andra platser). Det finns bara vinster i att sluta äta grisar (alla djur!) för oss själva, för djuren och för hela skapelsen.

Således, grisar bör anses vara okränkbara eftersom de är kännande varelser och kännande varelser bör inte kränkas. Okränkbarhet för grisar är att visa dem den större hänsyn de förtjänar eftersom de är mindre.

Det är hög tid att återupprätta den, inte alls svettiga (grisar kan inte svettas överhuvudtaget) eller dumma skapelsen trots att det ”bara varit så här” sedan länge.

Grisar är precis som allt annat skapat något gott. I svensk kontext finns inga nödvändiga skäl att kränka en sådan individ. Så skippa julskinkan och kasta pärlor åt ditt nästa svin!

Text: Carolina Olsson, fil mag Internationella relationer
Foto: J McArthur, We Animals Photo

En kännande varelse är någon som kan uppleva njutning, smärta, frustration, tillfredsställelse, glädje, lidande och rädsla. Inkluderar däggdjur, men också fiskar och fåglar och flera andra.


Källor: Joy, Melanie ”Varför vi älskar hundar,äter grisar och klär oss i kor” (2010) s.27 – 42
Lindström, Lena & Björklund, Linda”Böka på betong: om grisarna i köttindustrin” (2014) s. 7 – 11
Kymlicka, Will& Donaldson, Sue ”Zoopolis: a political theory of animal rights” (2014) s.19 – 24
Linzey, Andrew ”De svagas rätt till moralisk prioritet” i Gålmark, Liz et al ”Djur och människor: en antologi i djuretik” (1997) s. 147
Linzey, s. 144 – 146