Viktigt budskap från USA om IS folkmord

John L Allen Jr
John L Allen Jr

I slutet av november lämnades ett nytt lagförslag rörande folkmordet i Irak och Syrien från den amerikanska kongressen till president Donald Trump.

Initiativet till lagförslaget – HR 390, med rubriken “Iraq and SyriaGenocide Relief and Accountability Act of 2018 – togs 2016. Förslaget klargör att offren för IS folkmord i Irak bör omfattas av USA:s stödinsatser i regionen.

Det innehåller också krav på att USA ska ge stöd till arbetet med att ställa gärningsmännen inför rätta. Det inkluderar finansiella medel för att utveckla möjligheterna till juridiska och undersökande insatser lokalt.

För dem som är engagerade i de lidande religiösa minoriteterna och deras svåra situation runt om i världen – vilket i väldigt hög grad gäller kristna – är detta naturligtvis goda nyheter. HR 309 är värt att fira på grund av åtminstone tre punkter:

Först och främst betyder det allt för de kristna som befinner sig i Irak just nu. Kristna som kämpar för att hålla ett av världens äldsta kristna samhällen levande.

För det andra visar det att 2000-talets Amerika ännu kan se bortom politiska skillnader. Lagförslaget har tagits fram gemensamt av en övertygad republikan och en liberal demokrat.

Slutligen är det också en seger för det katolska politiska engagemanget i Amerika. De som ursprungligen låg bakom förslaget var Columbusriddarna.

Lagförslaget ombesörjer olika former av hjälp till Iraks folkmordsoffer:

  • Stöd till grupper som erbjuder humanitär hjälp, stabilitet och återhämtning, oavsett trostillhörighet
  • Bedömning av flyktbehovet hos dem som överlevt.
  • Identifiering av varningssignaler i Irak och Syrien bland grupper som blivit offer för folkmord, brott mot mänskligheten samt krigsbrott.
  • Stöd till brottsutredningar av IS-gärningsmän som gjort sig skyldiga till folkmord, brott mot mänskligheten och krigsbrott.
  • En uppmaning till utländska regeringar att föra in information om misstänkta IS-brottslingar till säkerhetsdatabaser och att gripa och åtala gärningsmän.

Gud vet att dessa människor behöver hjälp. Så här uttryckte sig Chris Smith, förslagets upphovsman, när han först introducerade det i januari 2017:
– Iraks kristna befolkning uppgår till färre än 250 000, från att 2002 varit uppemot 1, 4 miljoner och 2013, just innan IS började sikta in sig på kristna för sitt folkmord.

Chris Smith fortsatte med att beskriva deras situation:
– Efter att ha flytt från IS måste dessa kristna också fly från sina hemländer. Kanske tar de vad de möjligen har kvar av sina besparingar och betalar smugglare för att ta dem till Europa. De riskerar hellre att bli tillfångatagna av människohandlare, eller dö i Medelhavet, där fler än 5000 flyktingar och migranter dog 2016.

Politikerna som står bakom förslaget inger också hopp. Smith, som författat lagförslaget, är republikan från New Jersey. Hans medförfattare Anna Eshoo är demokrat från Kalifornien.

På många sätt är de ett udda politiskt par. I frågor om aborträtten och äktenskapet är de varandras motsatser. De drabbar ofta samman i debatter omskatter och budget, hälsovårdspolitik och de flesta omstridda frågor.

Trots det är de båda två engagerade i frågan om förföljda kristna. För Eshoo är det helt naturligt. Hon är den enda ledamoten i Kongressen av assyriskt ursprung. 

För amerikanerna är det goda nyheter att politiker med så olika ståndpunkter kan hitta en gemensam plattform, trots det giftiga debattklimat som råder idag.

För förföljda kristna över hela världen är det kanske ännu bättre nyhet. Detta visar att deras lidande inte nödvändigtvis ska fortsätta att sopas under mattan i den ideologiska köttkvarn som kommit att diktera i stort sett all debatt i väst.

Slutligen stöds den nya lagstiftningen av en lång rad organisationer, av olika tro och icke-tro. Det är en bred ekumenisk uppslutning som nu står bakom att USA officiellt ska erkänna det som skedde i Irak som ett folkmord.

Det finns med andra ord mycket att fira. Och en dag som ger orsak att fira är en bra dag, inte minst när det gäller amerikansk politik idag.


Översättning och bearbetning: Bitte Assarmo