Livets söndag lyfter människovärdet

På söndag den tredje advent firar vi Livets söndag. Initiativet till Livets söndag togs av kardinal Anders Arborelius. Idén har sedan spridit sig till andra kyrkor och samfund i Sverige.

Det är den dag då katolska kyrkan här i Sverige påminns om den fantastiska gåva livet är. Det säger Helena D´Arcy, ordförande i stiftelsen Respekt.

Helena D´Arcy

Hon poängterar att det också är en dag då vi påminns om vilka skyldigheter vi har.  Dels mot de många i vårt samhälle som inte har det lika bra som vi. Dels mot svaga, utsatta grupper som behöver vår hjälp.

Biskop Anders brukar mycket konkret lyfta fram några av de viktiga frågor vad gäller människolivet som varit aktuella under året som gått, fortsätter hon: 
– I år handlar hans herdabrev till stor del om vår plikt att hjälpa dem som befinner sig i en svår situation inför eller efter ett beslut om abort.

Kollekten i kyrkorna på söndag går till Livets fond. Fonden var en central del av biskopens plan när han grundade stiftsorganet Respekt för snart 20 år sedan.
– Alla gåvor och bidrag vi får till Respekt under året, samt kollekten på Livets söndag, går oavkortat till fonden. Själva verksamheten för Respekt finansieras av stiftet, berättar Helena D´Arcy.

Fondens syfte är att vara ett levande, konkret tecken på kyrkans övertygelse om det mänskliga livets okränkbarhet:
– Tillgångarna delas ut en gång om året, i samband med Livets söndag. Pengarna går till organisationer, föreningar och ibland även privatpersoners initiativ. Projekt och initiativ som på olika sätt stödjer det vi kallar en Livets kultur.

Livets fond får en mängd ansökningar varje höst. Det är Respekts råd som beslutar vilka ansökningar som skall beviljas.
– Vi försöker att i första hand ge pengar till ändamål i Sverige eller som på något sätt har anknytning till Sverige. Men vi stödjer även projekt utomlands, säger Helena D´Arcy.

Olika projekt

Hon berättar att det är väldigt olika projekt och initiativ som får bidrag. Enskilda församlingars arbete med utsatta grupper som resurssvaga äldre eller prostituerade kvinnor. Sommarläger för funktionsnedsatta och deras familjer.
– Några andra exempel är stöd till kvinnor som valt att föda sitt barn trots en utsatt livssituation, och stöd till hospice, fortsätter hon.

En av de viktigaste frågorna för Respekt just nu är frågan om dödshjälp. Helena D´Arcy ser det som en av stiftelsens viktigaste uppgifter att vara med och driva opinion mot dödshjälp:
–  Vi behöver hjälpa till öppna människors ögon för vad legaliserad dödshjälp kan få för konsekvenser.

Men i Sverige finns även stora problem med hur de svagaste och mest utsatta behandlas, så som de ofödda barnen och de äldsta i samhället:
– Det är en skam – och jag vet att det låter hårt, men jag menar det verkligen – att vi i Sverige är det land som har högst andel aborter i Västeuropa. Och det är en skam hur många av våra äldre lever, bortglömda och ensamma.

Bitte Assarmo