Gudstjänst vid polcirkeln på årets mörkaste dag

Jokkmokks gamla kyrka

På årets mörkaste dag, fredagen den 21 december, firas en ekumenisk gudstjänst i Jokkmokks gamla kyrka. Kyrkan ligger strax norr om polcirkeln.

Denna dag vill man påminna om Jesus som världens ljus samt upprepa ljusceremonin från Lunds domkyrka 2016.

Initiativtagare till gudstjänsten är prästerna Björn Göransson och Gene Dyer från den katolska församlingen i Luleå. Från Svenska kyrkan deltar kyrkoherde Gotthard Nilsson och Elena Veräjä, prästkandidat, från Jokkmokks församling.

Gene Dyer och Björn Göransson 

Även Sveriges kristna råd och personer från lokala frikyrkor kommer att vara representerade.

Jokkmokk är en ort som är präglad av samisk kultur och språk. Detta gäller även Jokkmokks gamla kyrka. Därför kommer Gene Dyer att läsa evangeliet även på samiska.

Under gudstjänsten kommer man att upprepa ljusceremonin från Lunds domkyrka den 31 oktober 2016. Man tänder fem ljus för att påminna om de fem ekumeniska imperativ som signerades av påve Franciskus och biskop Munib Younan i Lund.

Genom den ekumeniska gudstjänsten i Jokkmokk når därmed imperativen ända till polcirkeln.

Ljusceremonin ska vittna om att de ekumeniska imperativen nått polcirkeln. 

Den 21 december är den dag då på året då det inte finns något solljus alls vid polcirkeln, men då ljuset återvänder. Då kommer man tillsammans att läsa den nicenska trosbekännelsen och bekänna att Jesus är Gud av Gud och ljus av ljus.

Den ekumeniska gudstjänsten i Jokkmokks gamla kyrka den 21 december startar kl. 18:30. Alla, oberoende av samfundstillhörighet, är varmt välkomna.

För mer information om gudstjänsten välkommen att kontakta Björn Göransson på telefon 0920-197 8

Källa: Stockholms katolska stift
Foto: Elena Veräjä, Svenska kyrkan, Stockholms katolska stift