”Julen väcker människors vilja att hjälpa”


 
När julen står för dörren så står också ofta ensamheten på lut, särskilt för den som är hemlös och lever i otrygghet. Dick Fäldt, på Franciskushjälpen i Göteborg, har tidigare berättat i Katolskt magasin om det ökande antalet hemlösa pensionärer. Han säger att ökningen fortsätter:
– Den senaste undersökningen jag läste angav att antalet hemlösa pensionärer i Sverige nu är runt 10 000. Och till vårt soppkök kommer väldigt många äldre. Senast jag var där stod där ett trettiotal äldre pensionärer, både kvinnor och män. Och jag har också sett alltfler äldre som köar när Stadsmissionen delar ut gratis bröd och andra livsmedel.

Det hävdas ibland i debatten att hemlöshet ofta hänger ihop med någon form av missbruk. Men Dick Fäldt säger att det inte stämmer:
– Nej när det gäller de hemlösa pensionärerna handlar det generellt inte om missbruk. Det är väldigt lätt att som fattigpensionär att bli hemlös. Det finns många exempel på det, som när man har en familj med bonusbarn och ena maken dör. När barnen tar ut sin laglott har den kvarlevande maken inte råd att ha kvar bostadsrätten.

Dick Fäldt säger att många äldre har svårt att ta sig till socialtjänsten och begära hjälp:
– De är inte vana vid det, de har jobbat hela sitt liv och klarat sig själva. På så vis blir det alltmer isolerade i sitt utanförskap. Det är ju så att när man väl har hamnat i utanförskapet är det väldigt svårt att komma tillbaka. Steget ut i hemlöshet är ganska lätt, men steget tillbaka är jättesvårt. Och var finns en lägenhet idag för en fattigpensionär?

Det kan också vara svårt för äldre att söka hjälp, även om de vill. Är man ovan vid internet och smarta telefoner är det inte helt lätt att hitta rätt, menar Dick Fäldt.

Därför har nu Franciskushjälpen börjat rikta ett allt större fokus just på de äldre.
– Vi ska ha volontärutbildning snart och då ska vi diskutera om att öppna någon form av dagverksamhet just för äldre så att vi kan sitta ner, prata med dem och försöka hjälpa dem tillbaka till ett tryggt liv. Det är inte så lätt att stå ute på gatan och tala om socialtjänst och särskilt inte om vi inte får tag i personerna igen. Det är många äldre hemlösa som inte ens har en mobiltelefon, säger han.

Däremot anordnar inte Franciskushjälpen några särskilda julaktiviteter.
– Vi ska hålla soppköket igång så länge vi kan under julen, och ska försöka bjuda in de gamla. Men eftersom vi är beroende av volontärer har vi inte så stora möjligheter att utöka verksamheten.

De hjälporganisationer som har avlönad personal satsar dock stort på julen. Stadsmissionen i Göteborg brukar exempelvis ha öppen kyrka under hela julhelgen, förklarar Dick Fäldt.
– Jag skulle tro att julen väcker människors tankar på ett annat sätt vad det gäller just hjälpverksamhet, väcker deras vilja att hjälpa. Om gemene man hade samma tankar året om skulle det se annorlunda ut. Men i januari återgår allt till det vanliga. Då ska vi inrikta oss mer på de äldres situation, och göra våra volontärer medvetna om den, avslutar Dick Fäldt.
 
Bitte Assarmo