Kanada överväger att utvidga dödshjälp

Kanada överväger att utvidga lagen om dödshjälp. Det framgår av den rapport som presenterats av ett rådgivande organ till regeringen, vetenskapsrådet The Council of Canadian Academies.

Kanada legaliserade dödshjälp och läkarassisterat självmord i juni 2016. Redan nu, efter två och ett halvt år, överväger regeringen att utvidga vem som kan få hjälp att dö.

Tre omtvistade frågor togs inte med när lagen antogs: begäran om dödshjälp av mogna minderåriga, livslutsdirektiv och begäran när psykisk sjukdom är det enda underliggande medicinska tillståndet.

Den nya rapporten granskar för- och nackdelar med att utöka dödshjälp till de tre grupperna, utan att ge några rekommendationer. 

Många kunskapsluckor

Dödshjälp för mogna minderåriga tillåts i dag endast i Nederländerna och Belgien. Det finns bara 16 dokumenterade fall. Dessa omfattar inte de anhörigas erfarenheter.

Frågan berör självständighet för personer under 18 år, deras mognad gällande svåra frågor om liv och död men även behovet att skydda dem mot otillbörliga påtryckningar. Arbetsgruppen ”konstaterar att det finns många kunskapsluckor som gör det svårt att komma fram till definitiva svar”. 

Livslutsdirektiv för läkarassisterat självmord är för närvarande inte lagliga i Kanada. De skapar en svår situation för läkare som skulle behöva ge dödshjälp till patienter som inte längre kan ge samtycke.

Kritiker hävdar att livslutsdirektiv på ett subtilt sätt skulle stigmatisera funktionshinder och demens. Det finns också risk att de ger signalen att ”det är acceptabelt att mena att ett liv med kapacitetsförlust inte är värt att leva”.

Rapporten avfärdar sådana farhågor men kräver ytterligare forskning:
– Ett fåtal bevis finns gällande sannolikheten för potentiella effekter, positiva eller negativa, de är troliga men hypotetiska, skriver de i rapporten. 

Oacceptabelt lidande svårdefinierat

När det gäller förfrågan om dödshjälp vid psykisk sjukdom som enda underliggande medicinskt tillstånd är rapportförfattarna oeniga om hur man balanserar två risker.

Den ena risken är att avsluta livet för en person med psykisk störning vars tillstånd skulle kunna förbättras och som skulle kunna återfå viljan att leva. Den andra att förneka detta till en person vars tillstånd inte skulle förbättras, som skulle fortsätta leva under ett oacceptabelt lidande.

Dessutom skulle en del psykiskt sjuka kunna använda läkarassisterat självmord som ett sätt att begå självmord, inte för att få slut på ett oacceptabelt lidande. 

Ett allvarligt problem är definitionen av ”oacceptabelt lidande”. Den kanadensiska dödshjälpslagen är helt subjektiv.

Rapporten varnar för att ”om Kanada skulle utvidga läkarassisterat självmord med hjälp av detta kriterium skulle det kunna bli den mest tillåtande jurisdiktionen i världen med avseende på hur lindring av lidande värderas”. 

Källa: Respekt