Kanadas fortsätter neka pro-lifeorganisationer statligt bidrag

I fjol infördes ett krav på att arbetsgivare i Kanada måste vara för abort för att få statligt bidrag till sommarjobbande ungdomar. Kravet har luckrats upp men fortfarande återstår vissa regler som kan stoppa bidrag till pro-lifeorganisationer.

Kanadas regering införde i slutet av förra året nya riktlinjer för statligt bidrag till sommarjobb. Det krävs att arbetsgivaren måste förespråka abort. 

Kanadas premiärminister Justin Trudeau poängterade i samband med att reglerna infördes att ”pro-life-grupper som uttryckligen motsätter sig abort ligger inte i linje med vår regering”.

Många som nekades bidrag i år tvingades förlita sig på insamlade medel, eller ställa om sina program. Vissa kunde inte alls erbjuda sommarjobb till ungdomar.

De nya reglerna överklagades av flera organisationer med hänvisning till religions- och yttrandefrihet samt att ingen arbetsgivare kan tvingas att förespråka abort.

Inför 2019 har kraven ändrats till att bidraget ”inte får användas för att undergräva eller begränsa utövning av lagliga rättigheter i Kanada”. Projekt och aktiviteter som ”aktivt arbetar för att undergräva eller begränsa kvinnors tillgång till sexuella och reproduktiva hälsovård” kommer inte att kunna få bidrag, förtydligar nyhetstjänsten Canadian Catholic News.

Rekordmånga ansökningar avvisades

Nu kan alltså vissa välgörenhetsorganisationer söka bidrag.
– Det är viktigt eftersom det fanns organisationer och församlingar inom stiftet Toronto där vi rekommenderade att ansöka om bidrag med ett tillägg. Dessa ansökningar avslogs allihop, säger Neil MacCarthy, presschef för ärkestiftet Toronto.

Neil McCarthy menar att man inte kan vara överens om alla frågor:
– Det är vad ett demokratiskt samhälle skall handla om. Det betyder inte att vi bör marginaliseras eller åsidosättas på grund av våra åsikter, säger han.

Organisationen Catholic Civil Rights League påpekar att de nya bidragskraven fortfarande är bristfälliga. De förtrycker ”synpunkter som inte delas av regeringen” genom att neka finansiering till grupper som är av annan åsikt. Organisationer kan fortfarande nekas bidrag om de tar ställning i livsfrågor. 

Catholic Civil Rights League gör även klart att fredliga protester är en laglig skyddad rätt. Därför har regeringen fel när den hävdar att det finns ”rätt till säker och laglig abort” förankrat i grundlagen eller i rättspraxis.

Ray Pennings, från tankesmedjan Cardus, tror att regeringen har insett att reglerna kränker grundläggande rättigheter.
– De har orsakat verklig skada för cirka 1 500 organisationer och många fler ungdomar, säger han.

Det kan dock fortfarande uppstå problem med de nya kraven, fortsätter Ray Pennings:
– Regeringen gör sin egen utvärdering av ansökningarna och följer otydliga formuleringar med möjlighet för den sittande regeringen att tolka fritt bakom stängda dörrar.

Källa: Respekt