Torlak den helige firas av hela Island

Den 23 december firar Katolska kyrkan på Island sitt nationalhelgon, S:t Torlak Torhalsson.

Torlak helgonförklarades av det isländska alltinget redan 1198, fem år efter sin död. Det dröjde dock till 1984 innan han fick sin plats i helgonkalendern.

Då kanoniserades han av påve Johannes Paulus II och utsågs också till Islands nationalhelgon.

Torlak föddes 1133, 200 år efter att tyska och norska missionärer hade kristnat Island. Han visade tidigt ett religiöst intresse, och diakonvigdes
redan vid 15 års ålder.

Med tiden blev han en kraftfull biskop som vågade ifrågasätta bristande moral och utmana de hövdingar som höll fast vid resterna av asatron.

Han dog den 23 december 1193. Trots att den katolska tron
är en minoritetsreligion i Island firas hans festdag i hela landet som startskottet för julen.

Källa: Catholic Saints and Angels