Toppmöte om övergreppen i kyrkan

Under ett kommande toppmöte i Vatikanen ska Kyrkan bekräfta sin bestämda vilja att fortsätta på vägen mot rening vad gäller sexuella övergrepp.

Mötet, Skydd av minderåriga i Kyrkan, kommer att hållas den 21-24 februari 2019. Fokus kommer att ligga på hur man ska skydda barnen, undvika katastrofer och återintegrera offren. Det sa påve Franciskus i sitt jultal till kurian den 21 december.

Jesuitpater Hans Zollner är referens för mötets organisationskommitté och medlem i Påvliga kommissionen för skydd av minderåriga. Han säger att man behöver klargöra biskoparnas ansvar och vem som ska göra vad och kontrollera att man verkligen följer påvens och Kyrkans riktlinjer.

P Zollner säger att man för konkret handling först och främst behöver klargöra förfaranden som inte är tillräckligt tydliga. Man måste framför allt att tala om biskopens, provincialens, superiorers eller överhuvud för en östkyrkas medansvar för det som sker andra inom samma tjänst.

För det andra måste man också skapa en attitydförändring, säger p Zollner:
– Reglerna och lagen som sådan ändrar inte hjärtat: detta ser vi inte bara i Europa utan i hela världen och därför måste vi även se hur man kan stärka denna attityd av öppenhet och uppmärksamhet på skydd av minderåriga i hela Kyrkan, för att detta är en attityd som Jesus lär oss.

Med ett toppmöte vill man skapa större medvetenhet om skydd av minderåriga och ge offren rättvisa. Barnen, som är de mest utsatta måste stå i uppmärksamhetens centrum, avslutar p Zollner.

Källa: Vatican News