Guds Heliga Moder Marias Högtid firades i Malmö

Äntligen stod biskopen – om än inte i predikstolen så i alla fall i ambon – i Sankt Petri kyrka i Malmö. Ett helt år har gått sedan sist.

Helt enligt traditionen kommer biskop Anders för att på Nyårsdagen varje år fira pontifikalmässa i helgedomen som har anor till 1300-talet och till den tid Sverige var katolskt.

Det var för 18:e året i rad som biskopen kunde fira Guds Heliga Moder Marias Högtid i Malmö. Med undantag för en enda gång har festen kunnat hållas just i Sankt Petri vackra kyrka, som Svenska kyrkan och Sankt Petri församling generöst lånar ut till katolikerna.

Undantaget var för några år sedan då Sankt Petri var stängd för genomgripande renovering. Även den gången ställde Svenska kyrkan upp och lånade ut Sankt Johannes kyrka.

Som vanligt var Sankt Petri denna 1 januari 2019 fylld till brädden av katoliker från södra Sverige. Denna högtidliga pontifikalmässa vill man ogärna missa, för en bättre start på det nya året kan man ju knappast önska sig.

Nu blev den också lite extra festlig eftersom biskop Anders just i dagarna hade firat 20-årsjubileum som biskop.

Fredens drottning

I sin homilia talade biskopen självklart om Maria som fredens drottning. Han manade den stora församlingen att be om hennes förböner för just Malmö, som hårt drabbats av skjutningar; att våldet ska upphöra och att kärlek och respekt i stället ska råda.

”Vårt älskade Malmö” sa han och hoppades att han, trots att han numera bor i Stockholm, ändå får lov att säga så. Malmö har ju i alla år haft stor betydelse för biskopen. Det var ju i rikets tredje stad som han som ung togs upp i Katolska kyrkans fulla gemenskap. Det var också i Vår Frälsares kyrka som han sedan också prästvigdes.

I stort sett samtliga präster från Malmös två församlingar, Vår Frälsare och Maria i Rosengård koncelebrerade mässan tillsammans med biskopen. Koncelebrerade gjorde även kyrkoherdarna i Landskrona och Ystad

Festen i kyrkan fortsatte sedan om än i lite annan form. Alla inbjöds till kyrkkaffe i bispsalen i Vår Frälsares kyrka. Det var en ansenlig skara som bänkade sig vid borden för en stunds trevlig samvaro med vänner som man kanske inte har sett på länge.

Text och foto: Annica Skenberg