Bibeln mest lästa bok i Filippinerna

En ny studie visar att Bibeln är den mest lästa boken i Filippinerna. Studien har gjort av landets National Book Development Board, NBDB.

Mer än 72 procent av landets vuxna befolkning föredrar att läsa Bibeln framför andra litterära genrer. Undersökningen omfattar fiktion, dokumentära böcker, hobbyböcker, böcker om hälsa och serieböcker.

Resultatet visade sig vara detsamma i nästan alla åldersgrupper, förutom hos unga vuxna och barn. I dessa grupper kommer Bibeln på fjärde plats som mest läst. Mer än 55 procent av ungdomarna läser dock Bibeln regelbundet.

NBDB gjorde en liknande studie 2012. Då var Bibeln den mest lästa boken i alla åldersgrupper.

Genom det filippinska bibelsällskapet finns Bibeln tillgänglig för en dollar, så att alla ska ha råd att köpa den.

Källa: Catholic News Agency