Påven skriver till USA:s biskopar om övergreppskulturen

Påve Franciskus har sänt ett brev till USA:s biskopskonferens i samband med biskoparnas andliga reträtt. Biskoparna deltar för att reflektera över sitt ansvar i krisen vad gäller sexuella övergrepp inom kyrkan.

Påven skriver att han vill uppmuntra dem i bön och i stegen de tar för att bekämpa övergreppskulturen. Han uppmanar biskoparna att vara uppmärksamma och urskiljande och påminner om att lösningen på krisen måste ha ”evangeliets doft”:
– Vi måste vara försiktiga så att ’botemedlet inte blir värre än sjukdomen, skriver påven.

Kyrkans trovärdighet har allvarligt undergrävts av makt- och samvetsövergrepp samt av sexuella övergrepp, fortsätter påven. Han påpekar att mörkandet av övergreppen förvärrat krisen ännu mer.

För att bekämpa övergreppskulturen, det förverkade förtroendet, förvirringen och missbruk av missionen krävs ett förnyat och bestämt tillvägagångssätt, menar påven. Detta ska utgå från en “kollegial medvetenhet om att vi är syndare i ständigt behov av omvändelse” och som ”tillåter oss att stå i kärleksfull gemenskap med vårt folk”.

Påven skriver till biskoparna:
– Förtroende föds i tillit och tillit föds i ärlig, ödmjuk och generös tjänst till alla och särskilt dem som ligger Herrens hjärta närmast.

Hur svår situationen än är kan vi inte hålla tyst eller tona ner det på grund av våra egna begränsningar och fel, skriver påven avslutningsvis. Han citerar Heliga moder Teresa:
– Ja, jag har många fel och bister… men Gud böjer sig ned och använder oss, dig och mig, för att vara Hans kärlek och Hans medlidande i världen; Han bär våra synder, våra problem och våra brister.

Källa: Vatican News