Moder Teresa i baltisk miljö

Bland de många aktiva och intressanta tonsättarna i vår tids Baltikum återfinns också letten Andrejs Selickis. Född 1960 kom han tidigt att möta Arvo Pärt som blev hans mentor och förebild. Selickis studerade i Lettland och blev snart körledare och tonsättare, verksam i flera olika kyrkor.

Hans första komposition att framföras i konsertsammanhang är en Litania till Moder Teresa från 2012, för kör och orkester. Den är sammansatt av citat ur texter av Moder Teresa och inskott av liturgiska och poetiska, nyskrivna verser på lettiska, med en arkaisk klang och rötter i gammal folklig sång.

En del av Selickis körverk har drag av gregoriansk koral. Framträdande är också hans intresse för – och kanske hemmahörighet i – ortodox tradition, särskilt den gammaltroende. Den finns rikt företrädd i Lettland, gärna i kombination med den förkristna folkliga sångstil som går tillbaka till shamanistiska och naturreligiösa praktiker.

Litanian och en rad andra av Selickis religiösa körverk finns inspelade från i fjol i Johanneskyrkan i Riga i en suverän inspelning med lettiska radions kör under Sigvards Klava, en personlig vän till Selickis. Här möter en ovanlig, mycket baltisk klangvärld med anknytning till den östkyrkliga miljö som är en viktig del av den regionala kulturen.

Kaj Engelhart

Andrejs Selickis
Paradisus vocis
Lettiska Radions kör, Sinfonietta Riga, dir. Sigvards Klava
Ondine ODE 1327-2 (Naxos)