Musik för kunglig andakt

En av de riktigt stora franska barockmästarna, efterträdare till den berömde Lully som hovkapellmästare hos ”solkungen” Ludvig XIV, var Michel-Richard de Lalande. Ingen kunde som han komponera stora motetter, ”Grands Motets”, till hovets gudstjänster i slottskyrkan i Versailles. Storartade musikverk, 77 stycken, för solister, kör och orkester.

De kungliga mässorna lästes i tystnad av prästen vid altaret. Men i den kungliga logen förgyllde sångare och ”symphonistes” majestätets fromhet. Det syftade nog till att förhärliga kungen lika mycket som Gud – ibland utgör den sista versen i motetten en direkt bön för kungen. Texterna var tagna ur psaltaren eller också nyskrivna latinska av samtida diktare.

Lalandes Stora motetter är praktfulla, brett anlagda verk där solister växlar med köravsnitt i den förfinade, subtila franska smaken. Musiken är spänstig och vital omväxlande med inåtvända, betraktande satser med härliga melodier och en rik, fantasifull harmonik.

Tre av Lalandes magnifika motetter – ­Deitatis Majestatem, Ecce nunc benedicite och Te Deum – finns inspelade 2017 i Versailles’ slottskyrka. Energiskt och samtidigt känsligt framförda, musikaliskt och tekniskt på topp, en fröjd för örat.

Kaj Engelhart

Majesté.
Lalande Ensemble Aedes,
Le Poème Harmonique, dir. Vincent Dumestre
Alpha-Classics Alpha 968 (Naxos)