Förbönsgudstjänst för konvertiter

I nästa vecka samlas svensk kristenhet till gemensam förbönsgudstjänst och ljusmanifestation i centrala Stockholm. Landets kyrkoledare vill genom detta uppmärksamma de systematiska brister som finns i Migrationsverkets bedömning av konvertiter i asylprocessen.

Många lokala församlingar runt om i landet har de senaste åren fått kontakt med asylsökande och nyanlända, ofta med muslimsk bakgrund, som blivit intresserade av kristen tro. Många av dem har konverterat eller uttryckt en vilja att göra det.

En stor andel av dem som konverterat har inte betraktats som trovärdiga av Migrationsverket och deras skäl för att få asyl i Sverige har inte godtagits.

Nu anordnas en förbönsgudstjänst i Filadelfiakyrkan i Stockholm och en efterföljande ljusmanifestation. På detta sätt vill landets kyrkor, genom Sveriges kristna råd, ge möjlighet för alla som vill, att bidra till att frågan blir uppmärksammad.

Det handlar om att Migrationsverkets bedömning av konvertiternas trovärdighet ska anpassas efter hur vetenskapen idag ser på konversioner och till att fler konvertiter får sina asylskäl godkända. 

Många av landets kyrkoledare kommer att närvara vid förbönsgudstjänsten, däribland Lasse Svensson, Equmeniakyrkan. Han säger: 
– Att arbeta med och för människor på flykt är en självklarhet för oss som kyrka och det diakonala uppdrag vi bär på. Därför tycker vi att det är angeläget att delta med både förbön och att visa vårt engagemang för konvertiter och asylsökande.

Förbönsgudstjänsten hålls i Filadelfiakyrkan i Stockholm (Rörstrandsgatan 5) onsdagen den 16 januari, klockan 18.00, dit alla är välkomna. Gudstjänsten kommer att innehålla sång, förbön och även berättelser om konvertiter. Därefter hålls en ljusmanifestation i centrala Stockholm.

Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd säger:
– Engagemanget för detta är mycket stort i landets församlingar och vi hoppas att många vill sluta upp och komma med. Gudstjänsten och ljusmanifestationen är ett viktigt sätt att bilda opinion och få politiker och myndigheter att göra ett omtag i beslutsprocesserna för asylsökande konvertiter.

Många av landets kyrkoledare kommer att närvara, däribland:

Clive Adams, kommendör, Frälsningsarmén.

Daniel Alm, föreståndare, Pingst – Fria församlingar i samverkan.

Anders Arborelius, biskop, Stockholms katolska stift.

Dioscoros Benjamin Atas, ärkebiskop, Syrisk-ortodoxa kyrkan.

Torbjörn Freij, pastor, Vineyard Norden.

Antje Jackelén, ärkebiskop, Svenska kyrkan.

Kjell Larsson, missionsföreståndare, Svenska Alliansmissionen.

Linalie Newman, missionsdirektor, Evangeliska frikyrkan.

Kerstin Oderhem, missionsföreståndare, EFS.

Lasse Svensson, kyrkoledare, Equmeniakyrkan.

Karin Wiborn, generalsekreterare, Sveriges kristna råd.

Källa: SKR

Print Friendly, PDF & Email
%d bloggare gillar detta: