Abort lagligt i Irland – men förberedelserna otillräckliga

Sedan årsskiftet är abort lagligt i Irland men förberedelserna är otillräckliga. Nu har föreningen för husläkare, The Irish College of General Practitioners, publicerat tillfälliga riktlinjer för husläkare som kommer att genomföra aborter.

De tillfälliga riktlinjerna kompletterats med internetkurser och workshops. Läkarföreningen har även skickat ut en förfrågan till medlemmar om beredskap att utföra aborter samt utbildat en första grupp husläkare för ändamålet. Ytterligare utbildning tillgänglig på föreningens hemsida, och fler kurser kommer att erbjudas under året.

Riktlinjerna klargör när läkare kan genomföra aborter. Abort är tillåten fram till graviditetsvecka 12, och fram till nionde veckan görs medicinska aborter, som administreras av husläkare.

Tre läkarbesök

Sammanlagt tre läkarbesök skall äga rum med minst tre dagar mellan de första och andra besöken. Vid det andra besöket ges det första abortpillret och det andra tas av patienten upp till 48 timmar senare.

Kvinnan uppmuntras att återvända för undersökning efter aborten. Vid det tredje besöket, vanligtvis inom två veckor efter det andra, bekräftas aborten och långtidsverkande preventivmedel erbjuds. Man erbjuder också rådgivning och hantering av eventuella komplikationer. 

Om läkaren är osäker på hur långt graviditeten har gått måste tillgång till att göra ultraljudsundersökning finnas, och är graviditeten över nio veckor gången kommer kvinnan att skickas vidare till sjukhus för kirurgisk abort. 
F

Få läkare vill utföra abort

Riktlinjerna ger även förslag till husläkare som pga. samvetsbetänkligheter inte vill utföra abort. Läkaren rekommenderas att överväga hur man svarar för att ge en kvinna bästa omsorg, oberoende av sin egen övertygelse.

Under den första arbetsdagen i år var det 20 kvinnor i hela landet som efterfrågade abort. Av de 3 500 husläkarna i Irland har 187 anmält att de kan medverka vid aborter. Läkarna måste sedan uppge antalet aborter till ansvarig myndighet inom 28 dagar.

Ursprungligen var det planerat att nio av landets förlossningsavdelningar skulle kunna genomföra aborter. Dagarna innan lagen skulle träda i kraft kontaktade ett antal sjukhus hälsovårdsmyndigheten för att meddela att de inte var redo att tillhandahålla aborter då det bl.a. saknas utrustning för ultraljud och blodprov. 

Källa: Respekt